it-konsult-göteborg-it-säkerhet

IT-säkerhet

Idag lever vi i ett ständigt uppkopplat och tekniskt samhälle som ställer höga krav på den egna och allmänna IT-säkerheten. Idag finns det mycket information samlad på internet, känslig information som man inte vill ska hamna i fel händer för att kränka den personliga integriteten eller bli utsatt för identitetsstöld.

Det kan bland annat röra sig om inloggningsuppgifter, personlig information eller specifika dokument som är kopplade till ditt företag. Våra IT-konsulter i Göteborg har lång erfarenhet av att hjälpa företag bygga upp en IT-säkerhet som håller din information säker från obehöriga aktörer.

IT-säkerhet för säker informationshantering

Använder man internet är man i riskzonen för att få allt från data och information stulen från obehöriga aktörer som vill utnyttja din pesonliga information för egen vinning. Detta gäller alla IT-system, både på ditt företag, i hemmet eller hos myndigheter.

Med en kvalitativ datasäkerhet kan du förhindra yttre intrång i dina IT-system och säkerställer att din information endast är tillgänglig för berörda parter.

Våra IT-konsulter i Göteborg hjälper till att installera kvalitativ IT-drift som ger oss kontroll över dina system för att bevaka och upptäcka avvikelser i systemen. Med vår automatiserade process kan vi övervaka och dokumentera dina IT-system dygnet runt för att åtgärda potentiella hot och felaktigheter innan det uppstår problem.

Vi anpassar din IT-säkerhet efter din verksamhet och bransch

Anlita du oss kan du vara trygg med att vi installerar och underhåller en långsiktig IT-säkerhet som förvarar företagets information bakom stängda dörrar. Denna säkerhet håller allt från identitetsstöld, virus, trojaner och diverse attacker borta. Med en bra IT-säkerhet investerar du inte bara i en hållbar informationshantering utan du säkerställer även att dina system fungerar utan krångel.

Det första vi gör är att installera IT-drift för att få översikt över dina IT-system. Därefter installerar vi en komplett IT-säkerhet som vi anpassar efter din verksamhet och den bransch du är inom. Tack vare vår erfarenhet och kunskap vet våra IT-konsulter vilka som är de vanligast förekommande hoten mot respektive bransch, och hur man bäst skyddar sig mot dessa. Det blir bättre säkerhet för din information och en bättre investering i din säkerhet.

Underhåll av IT-system för att vara uppdaterad om nya hot

Våra IT-konsulter i Göteborg börjar med att analysera din verksamhet för att upptäcka eventuella luckor i din nuvarande IT-säkerhet. Vi kommer ge förslag på lönsamma åtgärder som passar dina kriterier och presenterar även en IT-policy som är anpassad för din verksamhet.

I takt med att våra IT-system blir bättre, smartare och säkrare, blir även hoten bättre, smartare och har lättare för att ta sig in i dina system. Detta är anledningen till att det är viktigt att låta våra IT-konsulter underhålla dina säkerhetssystem och kontinuerligt uppdatera dina säkerhetsrutiner för en långsiktig IT-säkerhet.

it-konsult-göteborg-it-säkerhet-säkert-lagringssystem

Säker informationshantering med automatiserad kontroll av vår IT-drift

Vi är stolta över att kunna leverera säker IT-drift, smarta molntjänster och datasäkerhet utifrån dina behov. Vi blir en extern IT-avdelning åt ditt företag och kan bistå dig med hjälp inom viktiga IT-säkerhetsfrågor och vi finns tillgängliga för support om du har några frågor.

Vår målsättning är att din verksamhet ska fortsätta utvecklas och nå framgångar, utan oro för informationsstöld eller kraschade servrar. Våra IT-konsulter tar fram företagsanpassade IT-policies, rutiner och verktyg som ger dig kontroll över din IT-miljö.

Vi tar alltid det säkra före det osäkra och samlar in all din information och gör den sökbar och tillgänglig om något skulle ske med systemen. Vid dessa situationer så har vi tagit fram en smart säkerhetslösning med backup av all din information, övervakning över dina IT-system och återstart om något kraschar.

Vi hjälper dig lagra och samla din information på en gemensam databas

Vi är stolta över att vara din pålitliga IT-partner. Vi förser dig med GDPR-säkrad dokumentation av alla uppgifter du har samlad för klienter, servrar, lösenord och licenser.

Vi samlar all information i en gemensam och sökbar databas. Denna information är såklart endast tillgänglig för behöriga.

Säkra molntjänster som anpassas efter din arbetsplats

Vad vi också erbjuder dig som kund är molntjänster genom Microsoft Azure lösningar. Detta erbjuder vi enskilt eller tillsammans med befintliga servrar på arbetsplatsen.

Vidare erbjuder vi kompletta säkerhetslösningar där vi bland annat säkerställer informationen via dubbla backuper för molntjänster. Hör av dig till oss om du har frågor gällande detta.

Prisvärd IT-säkerhet för säker informationshantering

När du samlar all din information på internet måste du investera i både en kvalitativ IT-drift samt bra IT-säkerhet. Våra IT-konsulter hjälper till att installera båda system och samtidigt bevaka all aktivitet för att upptäcka någon avvikelse.

Vi är stolta över att erbjuda dig ett konkurrenskraftigt pris på vår IT-säkerhet så att du kan investera i en säker informationshantering. Vi erbjuder kompletta lagringspaket och smarta molntjänster som är säkra att använda.

Kontakta våra IT-konsulter i Göteborg redan idag för att boka ett möte angående vår IT-säkerhet, så återkommer vi med ett bra pris baserat på dina behov.

Förvara din känsliga information på ett säkert ställe, låt våra IT-konsulter installera kvalitativ IT-säkerhet till bra pris.